Pomiary rezystancji powierzchniowej

przy użyciu urządzeń serii EddyCus® TF

Seria EddyCus® TF (thin-film) składa się z zestawu urządzeń do bezkontaktowego testowania rezystancji powierzchniowej cienkich powłok w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu techniki bezstykowego testowania za pomocą prądów wirowych. Systemy te mogą być również wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk wrażliwych powłok oraz ukrytych lub zamkniętych warstw w szkle, waflach krzemowych lub foliach. Zastosowania:

 • Pomiary rezystancji powierzchniowej w zakresie od 0.1 mOhm/sq do 3.000 Ohm/sq
 • Pomiary grubości warstwy powłok metalowych w zakresie od 5 nm do 500 mikronów
 • Mapowanie przewodności właściwej od 1& IACS (0.6 MS/m)
Zapytanie ofertowe

Rozwiązania dla pomiarów rezystancji powierzchniowej

JEDNOPUNKTOWE URZĄDZENIA POMIAROWE

ROZWIĄZANIA DO MAPOWANIA

SYSTEMY POMIAROWE DO KONTROLI JAKOŚCI

EddyCus® TF lab 2020SR/4040SR

Urządzenia laboratoryjne EddyCus® TF lab są nablatowymi systemami przeznaczonymi do szybkiego bezkontaktowego wyznaczania charakterystyk powłok w laboratoriach, centrach badań i rozwoju oraz działach kontroli jakości w fabrykach i zakładach produkcyjnych.

EddyCus® TF map 2525SR/5050SR

Seria EddyCus® TF map jest przeznaczona do szybkiego mapowania rezystancji powierzchniowej, badania jednorodności warstw i wykrywania miejscowych nieciągłości i defektów. Systemy są dostępne jako oddzielne stanowiska testowe lub urządzenia nablatowe.

EddyCus® TF inline

Urządzenia serii EddyCus® TF inline są wyposażone w zestawy integrujące z urządzeniami do powlekania, umożliwiając bezstykowe monitorowanie rezystancji powierzchniowej oraz sterowanie procesami depozycji cienkich powłok przewodzących w linii produkcyjnej.

Zastosowania testów

 • Pomiary rezystancji powierzchniowej / pomiary rezystywności powierzchniowej do oceny procesów depozycji, odprężania, domieszkowania, ablacji i utleniania (starzenia)
 • Testowanie grubości powłok metalowych.

Zastosowania testów

 • Mapowanie rezystancji TCO/TCM, metalizacji i wafli krzemowych
 • Mapowanie grubości warstwy cienkich powłok metalowych
 • Mapowanie jednorodności i wykrywanie defektów (np. zanieczyszczeń, pęknięć, efektów depozycji)
 • Ocena strukturalnych cienkich powłok przewodzących
 • Wykrywanie pęknięć, testowanie wafli krzemowych i sortowanie (klasyfikacja) materiałów

Zastosowania testów

 • Pomiary rezystancji powierzchniowej w linii produkcyjnej i optymalizacja zastosowań docelowych
 • Pomiary grubości powłoki cienkich filmów metalicznych w linii produkcyjnej
 • Pomiary grubości podłoża
 • Wykrywanie pęknięć, testowanie wafli krzemowych i sortowanie materiału.

Materiały & Branże

Powłoki przezroczyste

Obszary zastosowań

Powłoki metaliczne

 • TCO (ITO, FTO, AZO, ATO)
 • CNT (nanorurki węglowe)
 • Metalowe nanodruty
 • Powłoki grafenowe
 • Inne
 • Branża architektoniczna/szkło float
 • Folie i materiały opakowaniowe
 • Folie PV (fotowoltaiczne)/solarne i antystatyczne
 • Ekrany dotykowe i płaskie monitory
 • Zastosowania w technologii LED/OLED i Smart-Glass
 • Przemysł półprzewodnikowy
 • Zastosowania do odmrażania i ogrzewania
 • Miedź
 • Aluminium
 • Molibden
 • Cynk
 • Srebro
 • Inne